Create an Account

Pievienotie produkti

Aizvērt

No products in the cart.

March 6, 2018

Mēs esam ieguldījuši daudz laika, pacietības, pūļu un inovatīvu ideju, lai mūsu produkts būtu tāds, kāds tas ir šodien – mākslīgos apstākļos radīts produkts, kurš visos aspektos līdzinās līdzvērtīgam neskartā dabā iegūtam produktam. Pieprasījums pēc melnajiem ikriem 20-tajā gadsimtā noveda pie storu pārmērīgas nekontrolētas ieguves to vēsturiski dabīgajos ūdens baseinos, kā rezultātā šo zivju nozveja dabā ir aizliegta visā pasaulē un tās iekļautas Sarkanajā Grāmatā. Savukārt zivju audzēšana intensīvās akvakultūru sistēmās turpina piesārņot dabu un nedod atbilstošas kvalitātes produktu. Tieši tāpēc mēs attīstām ūdens attīrīšanas tehnoloģijas, kas nepiesārņo dabu, nodrošina neatkarību no laika un citiem apstākļiem un gala rezultātā garantē pastāvīgi augstu kvalitāti mūsu produktam. Attiecīgā zivju attīstības stadijā tās tiek pārvietotas uz noslēgtu ūdens recirkulācijas sistēmu. Ūdens sistēmā tiek pievadīts no artēziskā urbuma un papildus apstrādāts,lai tas atbilstu nepieciešamajiem standartiem.Ūdens sagatavošanā un attīrīšanā papildus standarta tehnoloģijām izmanto mūsu inovatīvo ozona-gaisa maisījuma ūdens bagātināšanas un attīrīšanas sistēmu,kurai šodien nav tieša analoga. Tieši šī sistēma nodrošina tādu ūdens sastāvu baseinos ,kas atbilst zivju dabiskai komfortablai dzīves videi un attiecīgi garantē galaprodukta kvalitāti. Efektīvā ūdens attīrīšanas sistēma ne tikai novērš bioloģisko piesārņojumu, bet nodrošina to, ka nav nepieciešams izmantot antibiotikas. Mūsu tehnoloģiskā sistēma ir videi draudzīga,proti,piesārņojums ir nulle. Mēs uzskatam un pastāvam uz to, ka ir atbildīgi jārūpējas par vidi,jo tā ir vērtīgākā mantojuma daļa,kas paliks nākamajām paaudzēm. Neviena tehnoloģija vai produkts,kuru darbības vai patērēšanas rezultātā rodas ekoloģisks tuksnesis, nav pieļaujama atbildīgā mūsdienīgā sabiedrībā. Tāpēc mēs gan šodien, gan nākotnē domājam attīstīt tehnoloģiju un produktus tādā veidā,kur ekoloģiskajam faktoram paliek noteicošā loma.

Back to Top