Create an Account

Pievienotie produkti

Aizvērt

No products in the cart.

 

 

1. Konfidencialitātes politika

1.1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā SIA FISH PROJECT, reģistrācijas numurs: 40203204583, adrese: Matrožu iela 7a, Rīga LV-1048 Latvija (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.cavr.lv (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

2. Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

2.3. Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

2.4. Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

2.5. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.6. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.8. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3. Izmaiņas datos

3.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē, sadaļā www.cavr.lv.

3.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.3. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu info@cavr.lv

4. Piekļuve datiem

4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

4.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikāa. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7. Drošība

7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8. Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.

10. Sūtīšana

10.1. Sūtījumu uzskaita ar atbilstošu pievienoto rēķinu.

10.2. Nedēļas laikā sūtījums notiek 48 darba stundu laikā pēc lielāko pilsētu centru pasūtījuma saņemšanas, 72 attāluma apgabalu darba stundas. Nedēļas nogalēs saņemtie rīkojumi tiek nosūtīti nākamajā pirmdienā.

10.3. Mēs piegādājam īpašos izotermiskos iepakojumos ar dzesēšanas elementiem, lai nodrošinātu, ka aukstā ķēde tiek uzturēta līdz kaviāra piegādei.

10.4. Piegāde uz Rīgu un Jūrmalu ir bez maksas, piegādes cenām ES / visā pasaulē, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju anastasia@cavr.lv vai +37127489693.

11. Preču pasūtījums

Pēc preču pasūtīšanas Jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu.

Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no plkst. 9:00-16:00

Ja apstiprinājuma e-pasts nav saņemts, lūgums sazināties ar mums info@cavr.lv

12. Preču piegāde

Preces tiek piegādātas uz sekojošām pilsētām: Rīga un Jūrmala. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: kurjeru vai saņemšanai uz vietas. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 1-3 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

13. Preču kvalitāte un garantija

13.1. Pircējam par konstatētajiem acīmredzamajiem Preču kvalitātes trūkumiem (iepakojuma bojājumi, daudzuma neatbilstība utt.) Rakstiski jāinformē Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no Preču piegādes dienas viņu (pretējā gadījumā Pircējam nebūs tiesību izvirzīt prasības pret pārdevēju par acīmredzamiem nodoto Preču trūkumiem). Tiek uzskatīts, ka, pasūtot šādas Preces, Pircējs piekrīt tās iegādāties noteiktos apstākļos un nākotnē nevar izvirzīt pretenzijas vai pretenzijas Preču iepakojuma bojājumu vai defektu dēļ.

13.2. Uz precēm attiecas to ražotāja izsniegta kvalitātes garantija, kuras īpašais termiņš (ilgums) un / vai citi nosacījumi, ieskaitot negarantijas nosacījumus, ir norādīti šādu preču aprakstos un / vai garantijas grāmatās un / vai preču pavaddokumenti.

13.3. Pircējam, iegādājoties nepareizas kvalitātes Preci, ir tiesības:

13.3.1 pieprasīt Preces defektu novēršanu bez maksas; vai

13.3.2. pieprasīt nepareizas kvalitātes Produkta bezmaksas nomaiņu ar pareizas kvalitātes Preci; vai

13.3.3. pieprasīt atbilstošu Preču cenas samazinājumu; vai

13.3.4. vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt atmaksāt Preču samaksāto cenu.

13.5. Pircējs saprot, ka Vietnē attēloto Preču krāsa, forma un / vai citi parametri var neatbilst faktiskajām Preču formām, krāsai un (vai) citiem parametriem Pircēja izmantotās ierīces tehnisko īpašību dēļ . Tādēļ, ja jums nepieciešama sīkāka informācija, padomi vai instrukcijas par mūsu Precēm, lūdzu, sazinieties tieši ar Pārdevēju.

14. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikums nosūtot to uz e-pasta adresi info@cavr.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

15. Strīdu risināšana

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

16. Privātuma tiesības

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@cavr.lv

Back to Top